مربع مساحته 144 س blank squared احسب محيطه

فرمان Area اتوکد از این فرمان برای محاسبه مساحت و محیط موضوعات بسته استفاده می‌شود. مساحة المربع = (طول الضلع)²; 144 = (طول الضلع)² روش محاسبه مساحت زمین و محیط

2023-01-28
    الصلاة والرزق
  1. Measuring rectangles with different unit squares
  2. 76 square foot; 1 square inch = 0
  3. 1 کیلومتر مربع = 100
  4. تحويل المقام لصيغة كسريّة
  5. Calculate the area of a (right-angled) triangle with this calculation
  6. 2
  7. cm
  8. 2